På disse sidene vil du som nåværende eller kommende medlem av Berger og Svelvik O-Lag finne mye nyttig informasjon om hva som skjer i laget på det administrative plan.

Adresse

Post til Berger og Svelvik O-Lag kan sendes til følgende adresse:

Berger og Svelvik O-Lag
v/Håvard W. Pettersen
Østlia 14
3060 SVELVIK

E-Post: bergerogsvelvik@outlook.com


Leder:    Håvard W. Pettersen
Adresse: Østlia 14, 3060 Svelvik
E-Post: havardp@outlook.com
Telefon: 93256893


Styret

Lagleder
Håvard W. Pettersen
Kasserer
Torill Nebell
Oppmann
Egil Furua
Tur-O leder
Trude Hansen
Kartleder
Terje W. Pettersen
Styremedlem
Thor Bjørnstad
Tur-O utvalg
Trude Hansen (leder)
Thor Bjørnstad  
Valgkomité
Thor Bjørnstad (leder)
Egil Furua  
Revisor
Thor Bjørnstad
Anita Lieng