På disse sidene vil du som nåværende eller kommende medlem av Berger og Svelvik O-Lag finne mye nyttig informasjon om hva som skjer i laget på det administrative plan.

Adresse

Post til Berger og Svelvik O-Lag kan sendes til følgende adresse:

Berger og Svelvik O-Lag
v/Håvard W. Pettersen
Østlia 14
3060 SVELVIK

E-Post: bergerogsvelvik@outlook.com


Leder:    Håvard W. Pettersen
Adresse: Østlia 14, 3060 Svelvik
E-Post: havardp@outlook.com
Telefon: 93256893


Styret

Lagleder
Håvard W. Pettersen
93256893
Kasserer/Nestleder
Torill Nebell
99334409
Oppmann
Egil Furua
90597138
Tur-O leder
Trude Hansen
95748407
Kart leder
Terje W. Pettersen
41470142
Styremedlem
Thor Bjørnstad

Tur-O utvalg
Trude Hansen (leder)
Lasse Syvertsen
Atle Stenestø 

Valgkomité
Thor Bjørnstad (leder)
Egil Furua  

Revisor
Anita Lieng
Thor Bjørnstad