boslogo.gif (3884 bytes)MTR2 Utskrift
Hovedside
Forrige side

Mini Time Recorder

På treningsløp benyttes en enhet som heter Mini Time Recorder (MTR2) sammen med en liten termisk skriver for tidtaking. MTR2 leser av løperbrikken og den termiske skriveren skriver ut en liten lapp til deltakeren som inneholder sluttid samt alle strekktider.

En typisk utskrift fra Mini Time Recorder er:
 
# 63450  00.33  L0004
00.0914400.1311000.11093
00.18250    

De forskjellige delene av utskriften har følgende betydning:
 
63450    Nummeret på løperbrikken.
00:33Tiden fra løperbrikken ble fjernet fra startenheten til den siste posten (målpost) før brikken ble lest av i Mini Time Recorder.
L0004Antallet løp som løperbrikken har blitt brukt.
00.09Strekktiden fra start til førstepost.
144Koden på førstepost.
00.13Strekktiden fra førstepost til andrepost.
110Koden på andrepost.
00.11Strekktiden fra andrepost til tredjepost (målpost).
093Koden på tredjepost.
00.18Strekktiden fra tredjepost (målpost) til løperbrikken ble avlest i Mini Time Recorder. Denne tiden er ikke med i sluttiden (00.33).
250Koden på Mini Time Recorder.

I noen tilfeller kan meldingen **?** skrives ut. Dette skjer når tiden ikke kan regnes ut. Det finnes flere årsaker til dette:
 

  • Løperbrikken ble ikke aktivert ved start.
  • Det er benyttet mer enn to timer mellom postene (kontrollenhetene) eller
  • Løperbrikken er avlest på 250-avlesningsenhet (som ikke benyttes på treningsløp i BOS) og etterpå forsøker å lese av på en Mini Time Recorder mer enn fire minutter senere for grønne brikker og to timer etter for gule brikker.


Hit CounterDenne siden ble oppdatert 09.01.06 09:05