boslogo.gif (3884 bytes)Display Brikke
Hovedside
Forrige side

Bruk av Emit display brikke (v3)

Enkelte BOS l°pere benytter l°perbrikker med display. Denne siden inneholder informasjon om bruk av slike brikker.

Slå brikken på

Trykk på den røde knappen. Versjonsnummer vises etter 0,5. sekundSlipp knappen og brikkenummeret vises
Brikken slås automatisk av etter 10 sekund når brikkenr vises.

Hva skjer etter et løp - Bla igjennom poster og  strekktider

Trykk på knappen og anvnendt tid på posten vises
Akkumulert tid vises maksimalt til 23:59:59
Når knappen slippes, vises postnummeret og strekktiden til posten.  Strekktid vises som maksimalt 59 minutter og 59 sekunder.
Trykk på knappen for å vise neste post

Hva skjer etter et løp - Vis slutt tiden

Etter at du har bladd gjennom alle postene vil slutt tiden vises.  Akkumulert tid vises maksimalt til 23:59:59Når knappen slippes, vises postnummeret og strekktiden fra siste post til mål
Bokstaven F vises ikke dersom tiden er over 20 timer

Hva skjer etter et løp - Bla i strekktidene - Avlesningstidspunkt

Etter at du har bladd gjennom alle postene og måltiden vil tiden for avlesning vises. Akkumulert tid vises maksimalt til 23:59:59Når knappen slippes, vises tiden fra målpost til avlesning.
Brikken slår seg av etter 1 minutt dersom man ikke fortsetter å bla i postene.  Du kan bla igjennom postene så mange ganger du vil. Data resettes først når brikken aktiveres på en startenhet.Trykk på knappen for å vise brikkenummer og for å kunne bla igjennom postene på nytt.

På starten

På starten på et løp må man vanligvis slå på brikken først slik at starteren kan se hvilket brikkenummer man løper med.
Brikken vil uansett slå seg på når man legger den på startenheten.  

Når brikken legges på en startenhet, vises 0 i displayet. Når brikken løftes ut av startenheten, viser den at en skal til post nr 1 og den løpende tiden.
Ved e-line start vil brikken også vise 0 inntil man forlater startfeltet.

På posten

Når brikken legges på en postenhet vises postnummeret og kodesifferet til postenNår brikken løftes ut av postenheten vil displayet rulle samt vise strekktiden.
Etter 6 sekunder vises neste post og anvendt tid

Mellom poster - Sjekk av forrige stempling

Mellom poster kan du trykke på knappen. Du vil da se postnr du stemplet på samt koden.Når knappen slippes viser  displayet  forrige postnr og strekktiden.
Etter 3 sekunder går brikken over til å vise neste postnr og anvendt tid igjen.


Hit CounterDenne siden ble oppdatert 09.01.06 09:05