boslogo.gif (3884 bytes)  EKT 
Hovedside
Forrige side
Treningsløp
Kneskjælven
eTiming
 

Våren 2002 gikk BOS til anskaffelse av utstyr for elektronisk tidtaking (EKT). På disse sidene finnes det informasjon for både løpere og arrangører. Hensikten er å formidle de erfaringer som blir gjort slik at bruken av dette utstyret blir så enkelt som mulig.

Hva består et elektronisk tidtakersystem av?

Løperbrikke:     Dette er brikken som løperen har med seg gjennom løypa. Brikken benyttes både i forbindelse med tidtaking, men også som klippekort. Brikken kan også utstyres også med et lite plastkort som fungerer som backup, men dette benyttes ikke på treningsløp.

Det har i den siste tiden kommet en ny versjon av denne brikken som også har et lite display. Her vil man kunne lese av brukt tid, klipp og mellomtid.

Start enhet:Dette er en liten enhet som plasseres ved start. Enheten nullstiller brikken fra forrige løp og aktiverer brikken for nytt løp. Når løperbrikken fjernes fra start enheten begynner tiden å gå (dette gjøres noe annerledes ved fellesstart).
Kontroll enheter:   En eller flere slike enheter plasseres på hver post i stedet for vanlige klippetenger. I tillegg til den elektroniske delen er denne enheten utstyrt med en liten spiker som lager et unikt merke i plastkortet som kan benyttes som backup.
En kontroll enhet benyttes også i målområdet for å registrere innkomsttid.
Tidtaker enhet:Dette er en liten og enkel enhet som kan brukes på treningsløp og andre mindre arrangement hvor det ikke er hensiktsmessig eller mulig å benytte PC. Enheten består av en lese/lagre enhet og en termisk printer. Printeren vil skrive ut sluttid og mellomtider for løperne.
PC tilkobling:For større arrangement kan tidtaker enheten tilkobles PC og et egent program benyttes for å blant annet produsere resultatlister.  

Materiell

Berger og Svelvik O-lag følgende EKT utstyr. Enheter som er merket med rød skrift mangler eller er i ustand.

Tidtakerenheter

  • Mini Time Recorder MTR2
    MTR2 kan tilkobles PC eller termisk skriver. MTR2 benytter vanlige 9V batteri og skriveren er oppladbar.
  • Mini Time Recorder MTR4 og EPR3 printer
    Dette er en oppgraderingen fra MTR3. MTR4 har en rekke nye funksjoner: Leser innhold i brikker, lagrer informasjon, sender data til PC/EPR3 skriver, lyssignal som bekrefter korrekt avlesing. Vannbestandig, innebygget batteri med antatt levetid 10 år (kan skiftes). Lagrer opp til 2000 brikker, USB og seriell kommunikasjon med PC, tastatur for punching av brikkenr ved defekte brikker. Batterivarsler, strømovervåkning mm. Komplett med EPR3 printer, PC-kabel og oppbevaringsboks.
    Vi har to av disse.

Kontrollenheter (klippetenger)

31
32
33
34
35
36
37
38
39, 39
40, 40
41, 41
42, 42
43, 43
44, 44, 44 
45, 45
46, 46
47, 47
48, 48
49, 49, 49, 49
50, 50
51, 51
52
53, 53, 53
54
55, 55
56
57
58
59
60, 60
61, 61
62, 62
63, 63, 63
64, 64
65
67
69
70
71
72
101
102
103
104, 104
105
108
109
110
111
112
113
114, 114
115
116
117
118
119
120
121
122
0, 0, 0
100, 100

249,249,249,249

Koder merket med rødt har blitt borte.

Brikkesett for bruk på treningsløp

Kontrollenhetene fordeles på to sett som benyttes av annenhver arrangør av treningsløp. Hvert sett består av ca 35 enheter.

Sett A (34 brikker): 0 (Start), 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 104, 113, 114, 122, 249 (Mål)
Sett B (39 brikker): 0 (Start), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 55, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120,121, 249 (Mål)

Startenheter (0), sisteposter (100) og målposter (249) er montert på stativ.

Denne oversikten ble oppdatert 17.04.15 (og kontrollert 16.08.15).

Løperbrikker (startkort)

Versjon 2 Versjon 2
(2002)
Versjon 2
(2002)
Versjon 3
(2002)
Versjon 3
(2004)
Versjon 4
(2013)
71267
71268
71269

71270
71271
71272
71273
71274
71275
71276
88765
88766

88767
88768
88769
88770
88771
88772
88773
88774
88775
88776
88777
88778
88779
88780
88781
88782
88783
88784
88785
88786
88787
88788
88789
88790
88791
88792
88793
88794
88795
88796
88797
88798
88799
88800
88801
88802
88803
88804
400905 (Kjell H)
400908
400911 (Håvard W P)
400913 (Thor B)
400917
400919 (Anders M)
400921 (Arne J)
400922 (Atle S)
400923 (Terje W P)
400930 (Lars Erik H)
400931 (Trude G)
400937 (Knut Arnold G)
400949 (Egil F)
400952 (Arve M)
400953 (Anita L)
401014 (Øyvind O)
401015 (Knut P)
401020 (Runar B)
401105 (Rune F)
401145 (Torill M)
402860
402865 (Jorunn R)
485343
485344

485346 (Christian B)
485684 (David E)
485685
485686
485687
485694 (Tone M E)
 
188760 (Joar)
188790 (Oda)
188786 (Terje)
188887
188991 (Torill)
188992 (Hedda)
188993 (Anita)
188994 (Egil)
188995 (Håvard)
189096 (Trude)
 

Navn i parentes bak brikke nummeret betyr at brikken benyttes fast av en person og at det er denne personen som er ansvarlig for denne. Versjon 3 brikkene benyttes kun av faste personer (selv de ledige brikkene følger ikke med utstyret som benyttes på treningsløp).

Reading unit versjon 2 med kode 250

I tillegg har vi en Reading unit versjon 2 med kode 250 som ikke benyttes på treningsløp (se figur til høyre). Denne kan benyttes i forbindelse med Kneskjælven og Kretsløp.

Poststativer

BOS har ca. 35 poststativer til EKT enheter. Disse benyttes utelukkende i forbindelse med kretsløp og lignende da det blir unødvendig mye å bære på til et treningsløp.

 

Hit Counter
Denne siden ble oppdatert 19.05.06 19:41